Teräsbetonipaaluun integroitu energiajärjestelmä

LÄMMITÄ, VIILENNÄ JA VARASTOI

Paaluperustus ja energiajärjestelmä yhdessä.

Nopea ja kustannustehokas asennus,
paalujatkoksiin patentoidun lukitusmekanismin avulla.

Rakennusten tarvitseman energiankäytön ja lämmityksen kustannukset kasvavat joka vuosi.

Energiakollektoreina toimivat teräsbetonipaalut alentavat pysyvästi lämmitys- ja viilennyskustannuksia.

Paalukoot

Käyttökohteet

Teräsbetonipaalu soveltuu useaan erilaiseen käyttökohteeseen, kuten liikenne- ja väylärakenteisiin, teollisuusrakennuksiin, koneperustuksiin sekä kerros- ja pientaloihinPaalutus

Paalutusvaiheessa energiapaalujen yhteen liittäminen onnistuu vaivattomasti itsestään lukittuvalla ja kiristyvällä jatkoksella.

Hyödyt

  • Lämmitys ja viilennys kustannustehokkaasti
  • Paaluperustus ja energiajärjestelmä yhdessä
  • Uusiutuvaa ja paikallista energiaa
  • Lämmönvarastointi
  • Yhteensopiva muiden järjestelmien kanssa
  • Luonnollisesti paras

Edut omakotitalokohteessa

Teräsbetonipaaluun integroidulla energiajärjestelmällä

Verrataan suorasähkölämmityksen kuluihin ja päästöihin.
Energiakustannus 0,25 €/kWh
Lämpöenergian tarve 16 000 kWh/vuosi

Säästöä vuosittaisessa lämmityskuluissa jopa yli 70%

Rahallinen säästö vuodessa jopa yli 2800 €

Vuotuiset vähennetyt CO2-päästöt jopa 1000 kg

energiapaalun toimintaMAAENERGIAmaakylmä ja lämmön varastointi

Tekresin teräsbetoniset maaenergiakollektorit voidaan upottaa kaikkiin lyöntipaalutuskohteisiin.